14 X - Dzień Edukacji Narodowej

14 X - Dzień Edukacji Narodowej

W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły bez podręczników.

 • godz. 8:00 - uroczysty apel SU z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • Po apelu zaplanowana jest prelekcja z cyklu „W poszukiwaniu autorytetów – kto może być patronem szkoły?”. Wystąpienie pani p. Marianny Kazuły, która przybliży nam życie i działalność państwa Stadnickich.

 • Szkolny konkurs „Mam Talent”. Prezentacje przygotowane przez uczniów klas 0-VI. (Chętni uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wypełnienie z rodzicem karty zgłoszeniowej i oddanie jej wychowawcy klasy do czwartku 08.10.15 r.; natomiast do poniedziałku 12.10.15 r. przynoszą do opiekuna samorządu p. Marty Małek-Dudzik podkład muzyczny nagrany na płycie audio CD, jeśli jest niezbędny do ich występu.). Szczegółowy regulamin szkolnego konkursu „Mam talent” dostępny jest u opiekuna SU oraz tablicy ogłoszeń. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców.

 • Dyskoteka szkolna do godz. 13:15.

Oddział przedszkolny - wyprawka 2015/2016

 • 2 ołówki 
 • Temperówka
 • Gumka
 • Zeszyt w kratkę i w 3 linie
 • Kredki „Bambino” ołówkowe grube
 • Farby  plakatowe 12 kolorów
 • Pędzelki
 • Pojemnik na wodę
 • Plastelina 
 • Papier kolorowy – nie samoprzylepny
 • Klej w sztyfcie
 • Klej „Magiczny”
 • 2 bloki małe zwykłe
 • Blok techniczny kolorowy mały
 • Blok techniczny biały duży
 • Kolorowanka
 • Fartuszek do malowania
 • Nożyczki
 • Bibuła 3 dowolne kolory
 • Kreda kolorowa 
 • Pastele olejne
 • Flamastry
 • Buty na zmianę
 • Teczka na prace i na j.angielski
 Każdą rzecz proszę podpisać.

Zaproszenie

Zaproszenie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 
w dniu 01 września 2014 r. o godzinie 9.30.
W tym dniu proboszcz parafii M.B.Cz. w Żabiej Woli zaprasza wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na mszę świętą, która odbędzie się o godzinie 8.00.
 
Serdecznie zapraszamy.

Rekrutacja 2015/2016

Zarządzenie Nr4/2015

Dyrektora  PSP w Osmolicach

z dnia  26 lutego 2015r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2015/2016.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach na rok szkolny 2015/2016;

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

19 marca – 10 kwietnia 2015 r.

17 - 21 sierpnia br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

17 kwietnia br.

o godz. 14.00

 

24 sierpnia br.

    o godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 15 maja

o godz. 14.00

25 sierpnia br.

o godz. 14.00

4.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2015/2016.

Z zakładki Szkoła w Pliki do pobrania można wydrukować kartę zgłoszenia dla uczniów z obwodu oraz wniosek dla uczniów spoza obwodu.

Ogłoszenie

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

01 września 2014 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015;
10 listopada 2014r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
22-31 grudnia 2014r. zimowa przerwa świąteczna;
02 stycznia 2015r.  dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
05 stycznia 2015r.  dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych;
02-15 lutego 2015r. ferie zimowe;
01 kwietnia 2015r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych  dla klas 0-V;
02-07 kwietnia 2015r. wiosenna przerwa świąteczna;
05 czerwca 2015r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
26 czerwca 2015r. zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

Joomla Templates by Joomla51.com