Szanowni Rodzice

Zbliża się początek roku szkolnego 2017/2018. Przypomnijmy, że od klasy I do VII wszyscy uczniowie otrzymują darmowe podręczniki. Wyjątek stanowi podręcznik do religii a także podręcznik do języka niemieckiego nadobowiązkowego (dotyczy klasy V i VI). Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego kupują podręczniki we własnym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące podręczników można znaleźć w zakładce "Podręczniki".

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 04.09.2017 r. wg następującego porządku:

 • 8.00 msza święta w kościele w Żabiej Woli

 • 9.30 inauguracja nowego roku szkolnego

 • 10.00 spotkanie z wychowawcami w klasach.

Uwaga Rodzice

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczną grę NIEBIESKI WIELORYB, która powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. W związku z powyższym proszę rodziców o rozmowy z dzieckiem, omówienie jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie dziecka w ostatnim czasie- jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczamy również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

Czytaj więcej...

Oddział przedszkolny - wyprawka 2017/2018

 • 2 ołówki 
 • Temperówka
 • Gumka
 • Zeszyt w kratkę i w 3 linie
 • Kredki „Bambino” ołówkowe grube
 • Farby  plakatowe 12 kolorów
 • Pędzelki
 • Pojemnik na wodę
 • Plastelina 2 sztuki  
 • Papier kolorowy – nie samoprzylepny
 • Klej w sztyfcie
 • Klej „Magiczny”
 • 2 bloki małe zwykłe
 • Blok techniczny kolorowy mały
 • Blok techniczny biały duży
 • Kolorowanka 2 sztuki
 • Fartuszek do malowania
 • Nożyczki
 • Bibuła 3 dowolne kolory
 • Kreda kolorowa 
 • Pastele olejne
 • Flamastry
 • Buty na zmianę
 • Teczka na prace i na j.angielski
 Każdą rzecz proszę podpisać.

14 X - Dzień Edukacji Narodowej

14 X - Dzień Edukacji Narodowej

W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły bez podręczników.

 • godz. 8:00 - uroczysty apel SU z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • Po apelu zaplanowana jest prelekcja z cyklu „W poszukiwaniu autorytetów – kto może być patronem szkoły?”. Wystąpienie pani p. Marianny Kazuły, która przybliży nam życie i działalność państwa Stadnickich.

 • Szkolny konkurs „Mam Talent”. Prezentacje przygotowane przez uczniów klas 0-VI. (Chętni uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wypełnienie z rodzicem karty zgłoszeniowej i oddanie jej wychowawcy klasy do czwartku 08.10.15 r.; natomiast do poniedziałku 12.10.15 r. przynoszą do opiekuna samorządu p. Marty Małek-Dudzik podkład muzyczny nagrany na płycie audio CD, jeśli jest niezbędny do ich występu.). Szczegółowy regulamin szkolnego konkursu „Mam talent” dostępny jest u opiekuna SU oraz tablicy ogłoszeń. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców.

 • Dyskoteka szkolna do godz. 13:15.

Rekrutacja 2015/2016

Zarządzenie Nr4/2015

Dyrektora  PSP w Osmolicach

z dnia  26 lutego 2015r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2015/2016.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach na rok szkolny 2015/2016;

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

19 marca – 10 kwietnia 2015 r.

17 - 21 sierpnia br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

17 kwietnia br.

o godz. 14.00

 

24 sierpnia br.

    o godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 15 maja

o godz. 14.00

25 sierpnia br.

o godz. 14.00

4.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2015/2016.

Z zakładki Szkoła w Pliki do pobrania można wydrukować kartę zgłoszenia dla uczniów z obwodu oraz wniosek dla uczniów spoza obwodu.

Joomla Templates by Joomla51.com