Nasza Świetlica - świetlica szkolna to miejsce, gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie, pożytecznie i kreatywnie spędzać czas- zarówno przed zajęciami szkolnymi jak i po lekcjach. Tu otacza się uczniów opieką i wspiera we wszelkich sytuacjach. Świetlica czynna jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 7:00-8:00 oraz 11:25-16:00.

Plan pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej:

-rozszerzanie i pogłębianie wiadomości oraz sprawności umysłowych uczniów jak również zdolności manualnych;

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

-rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat;

-rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej;

-rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie;

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm i zasad współżycia w grupie

-poznanie podstawowych zasad życia społecznego;

-kształtowanie w uczniach samodzielności oraz systematyczności w odrabianiu zadań domowych.

Wyprawka obowiązująca dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej:

-blok rysunkowy A3 (kolorowy)

-pół ryzy papieru (250 kartek)

-farby plakatowe (6 kolorów)

- blok techniczny A4 kolorowy

-papier samoprzylepny

-klej w sztyfcie

-kredki

-plastelina.

Joomla Templates by Joomla51.com