Historia szkoły powszechnej w Osmolicach rozpoczyna się w roku 1916. Od tego roku organizowane były zajęcia szkolne, ale początkowo odbywały się w prywatnych domach.

1946/47 - pada hasło budowy szkoły

1947/48 - zostaje zawiązany komitet budowy szkoły

1948/49 - odbywa się przetarg na budowę szkoły

1949/50 - budowę objęto planem inwestycyjnym

1950/51 - wzniesiono budynek w stanie surowym, starsze klasy rozpoczęły naukę na parterze gmachu.

1951/52 - nie zdołano oddać szkoły do użytku, do mieszkań w szkole wprowadzili się nauczyciele.

1952/53 - ten rok szkolny rozpoczęto już w nowym gmachu szkolnym.

Kierownik - Władysław Bałka,
Nauczyciele: Paulina Zalewska, Irena Bartosiewicz, Józef Madej.

1953/54 - w szkole uczy się 138 uczniów; zmieniono częściowo grono nauczycielskie

Kierownik - Józef Kusiak
Nauczyciele: Modesta Kusiak, Paulina Zalewska, Józef Madej.
Zajęcia dodatkowe trwają nawet do godziny 22:00. Zostaje powołany Komitet Rodzicielski.

1956/57 - w kwietniu zostaje założona orkiestra. Uczniowie grają na akordeonach i na skrzypcach. Dyrygentem był Jan Fus z Lublina.

1957/58 - w eliminacjach orkiestr zespół zajmuje I miejsce w Bychawie i II w Lublinie.

1960/61 - zespół muzyczny został nagrodzony przez Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie, dr Zachajkiewicza; szkoła otrzymała dyplom uznania

1961/62 - budynek szkoły zostaje otynkowany i pomalowany; założony Wieczorowy Uniwersytet Powszechny, prowadzono wiele kursów jak np.:kroju i szycia, garmażeryjny, gotowania dla kobiet. Odbywały się również wykłady z weterynarii, medycyny, prawa, rolnictwa. Zaczyna działalność drużyna harcerska.

1962/63 - zakupiono telewizor do szkoły, rozpoczęły się dyżury nauczycieli, ponieważ ludzie korzystali z niego tylko w szkole, a jej działalność prowadzona była w ramach „Szkoła Ośrodkiem Kulturalnym Wsi”

1964/65 - założono organizację SKO, uczniowie wybijający się w oszczędzaniu otrzymywali nagrody

1966/67 - wprowadzona zostaje do szkoły klasa VIII. Liczba uczniów w szkole 188.

1967/68 - drużyna harcerska zajmuje I miejsce w biegu patrolowym

1968/69 - szkoła zostaje nagrodzona za działalność Spółdzielni Uczniowskiej

1971/72 - wchodzi w życie nowa „Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela”; Kierownicy otrzymują tytuły „dyrektorów”; szkołą kieruje niezmiennie Józef Kusiak.

1976/77 - następuje zmiana na stanowisku dyrektora, zostaje nim Kazimiera Molęda, nauczycielka biologii, ucząca w szkole od 1976 roku.

1977/78 - dyrektor szkoły w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim podejmuje decyzję o modernizacji szkoły; założenie centralnego ogrzewania, budowę kotłowni; zastępczej sali gimnastycznej, sanitariatów i trzech sal dydaktycznych.

1984/85 - powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, rozpoczęto prace przy budowie.

1985/86 - przeprowadzono w szkole wizytację; pomyślnie wypadły sprawdziany wiadomości; szkołę oceniono bardzo wysoko.

1986/87 - szkoła przystępuje do konkursu o tytuł „Wzorowej szkoły” w województwie lubelskim. Szkoła otrzymała II miejsce w województwie, nagrodę pieniężną oraz dyplom uznania.

1987/88 - szkoła zajmuje II miejsce w województwie w konkursie pod hasłem „zakład pracy pomaga szkole, szkoła pomaga zakładowi pracy”.

1988/89 - wielu uczniów dociera do konkursów wojewódzkich.

praca technika - jeden uczeń na szczeblu wojewódzkim
fizyka - I, II, III miejsce na szczeblu gminy
język polski - dwie uczennice zakwalifikowały się do drugiego etapu
konkurs recytatorski - jeden laureat wojewódzki
turniej ortograficzny - sześciu uczniów, jeden został laureatem trzeciego stopnia.

1989/90 - drużyna zuchowa zajmuje II miejsce w festiwalu piosenki zuchowej i harcerskiej; rozpoczynają się zajęcia w dobudowanej części szkoły

1990/91 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Marianna Kazuła, długoletni nauczyciel języka polskiego.

1993/94 - odbywa się konkurs na dyrektora szkoły, ponownie funkcję tę obejmuje Marianna Kazuła.

1994/95 - wizytacja szkoły przez Kuratorium Oświaty w Lublinie; bardzo wysoka ocena pracy dyrektora i nauczycieli.

1995/96 - uczniowie szkoły zostają laureatami konkursu recytatorskiego na szczeblu wojewódzkim.

1996/97 - wizytator kontrolujący szkołę stwierdził właściwe działania dyrektora szkoły; sposób dokumentowania czynności według nadzoru pedagogicznego uznano za nowatorski i godny przykładu dla innych dyrektorów szkół.

2003/04 - w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje mgr Laura Żydek — nauczyciel kształcenia zintegrowanego tutejszej szkoły, doradca metodyczny PODN Lublin; nowy dyrektor wspólnie z rodzicami buduje parking przed szkołą.

2004/05- zostaje zakończona wymiana stolarki okiennej; do szkolnego zestawu przedmiotów został wprowadzony drugi język obcy.

2005/06 - Lubelskie Kuratorium wysoko ocenia pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

2006/07 - MEN przekazuje nową pracownię komputerową z 10 komputerami, laptopem, projektorem oraz drukarką; uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdziane kompetencji-średnia szkoły 31,3;rozpoczynamy realizację projektu "Społeczność w szkole, szkoła w społeczności" nakierowanego na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.

2007/08 - szkoła otrzymuje pracownię multimedialną; uczniowie założyli mundurki z "tarczą", na której widnieje informacja, że uczęszczają do PSP w Osmolicach; powstaje Klub przedszkolaka dla dzieci od 3 roku życia;realizujemy kolejny projekt "Grosikowe wedrówki", w którym uczniowie klasy drugiej wędrują po galaktyce wiedzy finansowej.

2008/09 - zmodernizowano kotłownię, oddano do użytku nowoczesną kuchnie, w której gotujemy smaczne posiłki; uczniowie uczą się pływać na basenie;rozpoczynamy realizację kolejnego projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

2009/10 - oddano do użytku ścieżkę zdrowia i plac zabaw dla dzieci; otworzono Świetlicę Środowiskową;szkoła pozyskała  kolejne środki dydaktyczne, tym razem z programu "Radosna szkoła"; średni wynik szkoły na zewnętrznym sprawdzianie kompetencji to 30,6-jesteśmy w najwyższym(9)staninie.

2010/11 -  korzystamy z wyremontowanych łazieniek, ciepłej wody i przestronnych, bogatych w pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych;  plac zabaw został wzbogacony o  karuzelę, ściankę do wspinaczki, piaskownicę, dwie huśtawki, 2 bujaki, zjeżdżalnię i 2 ławeczki.

2011/12 - realizujemy nowy projekt "Daj mi szansę", który wyrównuje szanse edukacyjne uczniów;mamy nowy dach na budynku szkoły; gościliśmy dzieci z Ukrainy, z gminy Zimna Woda;

2012/13 - budujemy zastępcze boisko do piłki nożnej oraz skocznię do skoku w dal; jeździmy na basen;

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com