ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Wychowanie przedszkolne

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego.

Iwona Broda

PSPO-OP-0/12

Religia

Kochamy dobrego Boga.

Komisja Wychowania Katolickiego

PSPO-OP-14/12

 

KLASA I

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej.

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak,

Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

PSPO-I-1/12

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa, klasy 1-3.

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska

PSPO-I-4/12

Religia

W drodze do Wieczernika.

Komisja Wychowania Katolickiego

PSPO-I-14/12

 

KLASA II

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla I etapu-edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła na miarę.

Barbara Bieleń, Teresa Janicka-Panek, Hanna Małkowska-Zegadło

PSPO-I-1/11

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa, klasy 1-3.

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska

PSPO-I-4/11

Religia

Program ogólnopolski.

Jesteśmy Dziećmi Bożymi.

Komisja Wychowania Katolickiego

 

PSPO-I-14/11

 

 

KLASA III

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3.

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak,

Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

PSPO-I-1/10

Zajęcia komputerowe

Program nauczania do cyklu podręczników ,,Razem w szkole”. Zajęcia komputerowe. Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1-3.

Beata Lewandowska

PSPO-I-9/10

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa, klasy 1-3.

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska

PSPO-I-4/10

Religia

Program ogólnopolski.

Jesteśmy Dziećmi Bożymi.

Komisja Wychowania Katolickiego

PSPO-I-14/10

 

KLASA IV

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Komisja Wychowania Katolickiego

PSPO-II-14/12

Język polski

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Beata Surdej,

Andrzej Surdej

PSPO-II-2/12

Historia

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

PSPO-II-3/12

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II- ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6).

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

PSPO-II-4/12

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej).

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

PSPO-II-6/12

Przyroda

Przyroda z pomysłem. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny.

Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, Urszula Depczyk

PSPO-II-5/12

Muzyka

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej (zgodny z nową podstawą programową).

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysik

PSPO-II-11/12

Plastyka

Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

PSPO-II-12/12

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Iwona Kamińska

PSPO-II-7/12

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej, klasy 4-6.

Jarosław Dulian

PSPO-II-9/12

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego do użytku w Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach.

Maria Kurnik

 

PSPO-II-13/12

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz
IV-VI szkoły podstawowej.

Sylwia Rapacka

PSPO-II-15/12

  

KLASA V

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Religia

Program ogólnopolski.

Wezwani przez Boga.

red. ks. Zbigniew Marek

PSPO-II-14/11

Język polski

Program nauczania - język polski dla klas IV-VI. Słowa jak klucze.

Teresa Bugajska, Maria Gudro, Małgorzata Małachowska, Elżbieta Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło, Teresa Zawisza-Chlebowska

PSPO-II-2/11

Historia

Historia i społeczeństwo. Program nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Anna Wołosik

PSPO-II-3/11

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego - kurs dla początkujących i kontynuujących w klasach 4-6 szkoły podstawowej z przykładami z Super Kids.

Renata Ranus,

Magdalena Kondro

PSPO-II-4/11

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej).

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

PSPO-II-6/11

Przyroda

Przyrodo witaj! Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

PSPO-II-5/11

Muzyka

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysik

PSPO-II-11/11

Plastyka

Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

PSPO-II-12/11

Technika

Technika. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Wiesław Korpikiewicz

PSPO-II-8/11

Informatyka

Informatyka. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski

PSPO-II-10/11

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego do użytku w Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach.

Maria Kurnik

 

PSPO-II-13/12

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją

w gimnazjum.

Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska

PSPO-II-15/11

 

KLASA VI

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Religia

Program ogólnopolski.

Wezwani przez Boga.

red. ks. Zbigniew Marek

PSPO-II-14/10

Język polski

Program nauczania - język polski dla klas IV-VI. Słowa jak klucze.

Teresa Bugajska, Maria Gudro, Małgorzata Małachowska, Elżbieta Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło, Teresa Zawisza-Chlebowska

PSPO-II-2/10

Historia

Historia i społeczeństwo. Program nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Anna Wołosik

PSPO-II-3/10

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego - kurs dla początkujących i kontynuujących w klasach 4-6 szkoły podstawowej z przykładami z Super Kids.

Renata Ranus,

Magdalena Kondro

PSPO-II-4/10

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej).

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

PSPO-II-6/10

Przyroda

Przyrodo witaj! Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

PSPO-II-5/10

Muzyka

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysik

PSPO-II-11/10

Plastyka

Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

PSPO-II-12/10

Technika

Technika. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Wiesław Korpikiewicz

PSPO-II-8/10

Informatyka

Informatyka. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski

PSPO-II-10/10

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego do użytku w Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach.

Maria Kurnik

 

PSPO-II-13/12

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją

w gimnazjum.

Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska

PSPO-II-15/10

  

 

Tytuł programu

Autor/Autorzy

Numer dopuszczenia

Program profilaktyki

Bezpieczny start

Zespół zadaniowy nauczycieli

PSPO-PP-09

Program wychowawczy

Bezpieczny start

Zespół zadaniowy nauczycieli

PSPO-PW-09

  

Szkolny Zestaw Programów Nauczania został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 przez Panią Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2012 r. 

Joomla Templates by Joomla51.com