Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/17

przewodniczący SU: Adam Małecki z kl. V

zastępca przewodniczącego SU: Szymon Wziątek z kl. VI

sekretarz SU: Julia Szcześniak z kl. V

skarbnik SU: Julia Stanek z kl. IV

 

„Góra Grosza”  2014

W grudniu 2014 r. SU przeprowadził w naszej szkole akcję „Góra Grosza” . Celem tej ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” i będącej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

To wspaniałe, kiedy uświadamiamy sobie, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowym plusem jest niewątpliwie ćwiczenie zdolności matematycznych uczniów – oj, sporo było liczenia tych grosików – łącznie uzbieraliśmy 2751 monet o wartości 64,44 zł. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za udział w akcji. 

 

RADA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/15

Przewodnicząca: Martyna Kępa z kl. VI

Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Najduk  kl. VI

Skarbnik: Oliwia Wójcik z kl. V

Walentynki

 Dzień św. Walentego obchodzony jest 14 lutego. W tym roku przypadł w okresie ferii zimowych. W PSP w Osmolicach, by nie opuścić wyjątkowej okazji do wyznania sympatii i ciepłych słów, świętowaliśmy ten dzień 8 lutego. Samorząd Uczniowski zorganizował Pocztę Walentynkową, dzięki której uczniowie oraz pracownicy szkoły zostali obdarowani drobnymi, słodkimi upominkami lub kartkami Walentynkowymi pełnymi ciepłych i miłych słów. Jedno małe serduszko a szczęścia i radości tak wiele...

 

 Zbiórka plastkiowych korków i nakrętek

Samorząd Uczniowski PSP Osmolice zachęca wszystkich do udziału w akcji charytatywnej (i jednocześnie ekologicznej), której celem jest zbiórka plastikowych korków i nakrętek dla dzieci
z Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Szkolnym opiekunem akcji jest pani Marta Małek-Dudzik. Zebrane nakrętki przekazujemy na jej ręce. Szczegóły zakręconej akcji Hospicjum na
http://hospicjum.lublin.pl/ii-edycja-akcji-nakretkowej/

 Zbiórka baterii

Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich do zbiórki zużytych baterii. Z naszej inicjatywy szkoła bierze udział w szkolnym programie zbiórki zużytych baterii współpracując z REBA S.A. Dbając o środowisko zbieramy baterie, oddając je do przetworzenia otrzymujemy punkty, które zamieniamy na nagrody.
Szczegóły:
http://www.reba.com.pl/Strona-glowna-n-0.html

 RADA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Przewodniczący: Adrian Popiołek

Z-ca przewodniczącego: Mateusz Pastusiak

Sekretarz: Katarzyna Wójcik

Skarbnik: Michał Skrzypczak

Dzień Kobiet

"Dzień Kobiet! Dzień Kobiet! Niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek!” - pośród wierszy i życzeń zabrzmiała dziś na scenie piosenka dedykowana płci pięknej. Po uroczystym apelu przygotowanym przez SU, chłopcy wręczyli wszystkim paniom, dziewczynom i dziewczynkom piękne, ręcznie wykonane kwiaty. Dziękujemy.

Działalność Samorządu Uczniowskiego

W Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach aktywnie działa Szkolny Samorząd Uczniowski, który pracuje zgonie z regulaminem opracowanym w oparciu o Statut Szkoły. Plan pracy samorządu uwzględnia potrzeby uczniów oraz działania zawarte w Programie Wychowawczym i Profilaktyki szkoły uzupełniając kalendarz uroczystości szkolnych. Uczniowie współdecydują o tym co dzieje się w szkole, dlatego też w planie pracy SU znalazły się takie działania jak np. wybory Miss i Mistera Szkoły, organizacja konkursu kolęd, szkolny konkurs „Mam Talent”, dyskoteki szkolne czy występy karaoke. Z inicjatywy uczniów 13-nasty dzień każdego miesiąca jest dniem bez jedynki („Szczęśliwa 13”). Będąc współodpowiedzialnymi za ład i porządek w szkole uczniowie klas IV- VI dyżurują podczas przerw międzylekcyjnych. Ich pomysłem jest muzyka na długich przerwach czy (w miarę potrzeb) organizacja przy pomocy dyżurującego nauczyciela zabaw ruchowych dla klas młodszych. SU bierze również udział w akcjach na rzecz potrzebujących (zbiórka plastikowych korków na protezę ręki dla niepełnosprawnego chłopca) oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego („Sprzątanie Świata”, „Drzewko za makulaturę”, zbiórka zużytych baterii).

W październiku, świętując Dzień Edukacji Narodowej SU przygotował akademię szkolną dla pracowników szkoły. Uczniowie wierszem i piosenką dziękowali za codzienną pracę nauczycieli i wychowawców. Wychowankowie naszej szkoły mieli też okazję przebrać się za nauczycieli i wspólnie z nimi prowadzić lekcje. Odbył się także humorystyczny pokaz mody dla nauczycieli.

Uczniowie włączyli się aktywnie w organizację pasowania pierwszoklasistów na uczniów, które odbyło się 26 października, a przygotowała je wychowawczyni klasy I pani Barbara Stefaniak. W tym roku szkolnym była to bardzo ciekawa i pouczająca podróż do magicznej Krainy Wiedzy a pierwszaki jako poszukiwacze jej skarbów z mapą w ręku, wykonaną przez starszych kolegów i koleżanki, pokonywali różne przeszkody i rozwiązywali zagadki. Uroczystą przysięgę złożyli nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice ślubując wsparcie swoim pociechom.

W tym miesiącu, SU był również organizatorem nietypowej imprezy i zarazem lekcji na temat Halloween, której celem oprócz dobrej zabawy było przybliżenie uczniom kultury krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie tolerancji i otwartości wobec tradycji innych narodowości. Uczniowie współpracując z nauczycielem języka angielskiego i zarazem opiekunem SU przygotowali przedstawienie teatralne na temat historii i zwyczajów związanych z Halloween oraz krótką inscenizację „Duchy Szkoły”. Dzieci brały udział w wielu konkursach np. na najciekawszą „Jack o’Lantern” –dynię z wycięta twarzą, na najbardziej pomysłowy kostium, „apple –bobbing” czyli chwytania ustami na czas jabłek z miski pełnej wody, wyścigi mumii itp. Impreza była połączona z dyskoteką.

Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach stanowi jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Cieszy niezmiernie fakt, że w naszej szkole Samorząd Uczniowski działa aktywnie oraz, że jest wielu uczniów, którzy czują się współodpowiedzialni za to jaka ona jest.

Joomla Templates by Joomla51.com